Nagy döntés a kormánytól: a 4 legfejletlenebb régióba irányít 6000 milliárd forintnyi EU-pénzt

magyar falu videk 408228

Elfogadta a kormány a 2021-2027-es uniós költségvetési ciklus két alapvető dokumentumát, a felzárkóztatási (kohéziós) programok kereteit rögzítő ún. Partnerségi Megállapodást, illetve a Közös Agrárpolitika 2023–2027 közötti időszakra vonatkozó Stratégiai Tervének irányait. Előbbi mintegy 9100 milliárd forintos keretösszegről szól és a Miniszterelnökség azt is közölte, hogy ennek legalább a 65%-át a 4 legfejletlenebb magyar régióba fogja irányítani a pályázatok kiírása és a források odaítélése során, ami mintegy 6000 milliárd forintot jelent.

Megjelent a legfrissebb Magyar Közlönyben a 2001/2021. (XII. 29.) számú kormányhatározat „a 2021–2027 programozási időszakra vonatkozó Partnerségi Megállapodás tervezetének elfogadásáról és az Európai Bizottság részére történő benyújtásáról” címmel, amely röviden azt rögzítette, hogy megtárgyalta és elfogadta a részére bemutatott anyagot a kormány és felhatalmazta a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy azt haladéktalanul nyújtsa be az Európai Bizottság felé elfogadtatás céljából. Ezután csütörtökön délután a tárca ki is adott egy rövid közleményt az MTI-ben, miszerint meg is történt a bő 9000 milliárd forintos keretösszegű Partnerségi Megállapodás benyújtása a brüsszeli testület felé.

Egyelőre a Partnerségi Megállapodás végleges változata nyilvánosan nem ismert, a legutóbbi elérhető változat júliusi, amelyet októberben töltöttek fel a hivatalos pályázati oldalra. Így tehát egyelőre a Miniszterelnökség szűkszavú közleményére hagyatkozhatunk, miszerint az egész dokumentum alapvető célja, hogy 2030-ra Magyarország az Európai Unió 5 legélhetőbb országa közé tartozzon, azaz hazánk azok közé az országok közé tartozzon, ahol a legjobb élni, lakni és dolgozni. Ezután tér rá a közlemény arra, hogy

A felzárkózás elősegítése érdekében a források legalább 65 százalékát a 4 legkedvezőtlenebb helyzetű magyar régióban használjuk fel.

Azt is megjegyzi a közlemény, hogy az uniós forrásokból a legnagyobb arányban továbbra is a gazdaságfejlesztési program részesül. Így a következő években is jelentős számú pályázat segíti a kis- és középvállalkozások beruházásait, valamint a K+F+I célú fejlesztéseket, de utal rá, hogy a magyar települések erősítésére is érdemi források lesznek majd.

Azt is jelzi a közlemény, hogy a területi operatív programra fordított összeget a teljes keret 20 százalékára emelte a kormány, emellett kiemelt szerepet kap a közlekedésfejlesztési, illetve a környezeti és energetikai program, amelyek többek között a közösségi és vasúti közlekedés korszerűsítését, valamint a megújulóenergia-felhasználás elterjedését segítik elő. A közoktatás fejlesztését, a társadalmi felzárkózási programokat, az egészségügyi és szociális beruházásokat külön operatív program, valamint a magyar Helyreállítási Terv is finanszírozza – jegyzik meg. Amint mi is felhívtuk már rá többször a figyelmet: a most záruló időszakhoz képest változás, hogy Budapest és Pest megye már nem alkotnak egy régiót, ezért a Közép-magyarországi régióra nem készül külön területi program, ugyanakkor Pest megye a korábbiaknál jelentősen több uniós forrást érhet majd el. A közigazgatás, az állampolgárok, illetve a gazdasági szereplők digitális fejlesztéseit azonban egy új, önálló operatív program fogja össze.

A Közlönyben a fentit követő két kormányhatározat egyike azt rögzíti (2002/2021. (XII. 29.) Korm. határozat), hogy megtárgyalta és elfogadta a kormány a 2021–2027 közötti időszak Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap Plusz Programját, a másik pedig azt (2003/2021. (XII. 29.) Korm. határozat), hogy a kormány szintén megtárgyalta és elfogadta a Közös Agrárpolitika 2023–2027 közötti időszakra vonatkozó magyar Stratégiai Tervével kapcsolatos egyes kérdéseket. Itt 10 pontban ki is fejti a kormányhatározat, hogy mik a főbb rendező elvei a stratégiai tervnek, így tehát rögzítik, hogy:

  1. A Közös Agrárpolitika I. pillérében rendelkezésre álló közvetlen támogatási keret forrásai az  a)–d)  alpontokban meghatározott támogatási jogcímekhez kapcsolódóan a következő arányok mentén kerüljenek felhasználásra: a) agrárökológiai alapprogram:15,0%, b) fiatalgazda támogatás: 1,4%, c) termeléshez kötött támogatás: 15,0%, d) újraelosztó (redisztribúciós) támogatás: 10,0%.

  2. A Közös Agrárpolitika I. pillérében rendelkezésre álló közvetlen támogatási keret esetében újraelosztó támogatás révén kerüljenek megerősítésre a kisgazdaságok és a családi gazdaságok, ennek érdekében a teljes éves közvetlen támogatási keret 10%-át felhasználva két újraelosztási kategória kerüljön kialakításra a következők szerint: a) a kisgazdaságok számára történő nagyobb arányú visszaosztás érdekében az  első újraelosztási kategória esetében a gazdaságok első 10 hektárja részére kerüljön többlettámogatás biztosításra, b) a családi gazdaságok számára történő visszaosztás érdekében a  második újraelosztási kategória esetében a gazdaságok 10 és 300 hektárja részére kerüljön többlettámogatás biztosításra, c) az első újraelosztási kategóriához tartozó területre jutó többlettámogatás kétszerese legyen a  második újraelosztási kategóriához tartozó területre jutó többlettámogatásának, d) az a) és a  b)  alpont szerinti támogatás legfeljebb összesen 1200 hektárral rendelkező gazdaságok számára legyen nyújtható.

  3. A Közös Agrárpolitika közvetlen támogatásai esetében ne kerüljön alkalmazásra sem részleges, sem teljes támogatáselvonási intézkedés.

  4. A Közös Agrárpolitika vidékfejlesztési támogatásai vonatkozásában az  elsődleges cél a  gazdaságfejlesztés legyen, ezért legalább a források fele beruházások támogatásán nyugvó gazdaságfejlesztésre kerüljön megtervezésre.

  5. A Közös Agrárpolitika vidékfejlesztési támogatási rendszerének gazdaságfejlesztési intézkedései esetében elsődleges cél a  versenyképesség növelése, ezért az  egy projektre jutó támogatási összeg lehetséges maximuma érje el a 15 millió eurót, továbbá az ágazatot sújtó munkaerőhiányra tekintettel ne kerüljön előírásra bázislétszám tartásának kötelezettsége a kedvezményezettek számára.

  6. A Közös Agrárpolitika vidékfejlesztési támogatási rendszerének agrár-környezeti intézkedéseire fordítandó források nagyságát olyan szinten kell meghatározni, hogy azok beszámítása révén el lehessen érni a  Közös Agrárpolitika I. pillérén belül az agrárökológiai alapprogram 1. pont a) alpontjában meghatározott tervezett arányát.

  7. A Közös Agrárpolitika vidékfejlesztési támogatási rendszerének vidéki térségek fejlesztésére irányuló intézkedései a  többi operatív programmal és a  vidéki települési infrastruktúra fejlesztését szolgáló nemzeti programokkal összehangoltan kerüljenek megtervezésre, valamint ezeknél a  vidéki települési infrastruktúra fejlesztését szolgáló intézkedéseknél a  településlakosság felső korlátja – a  10 ezer fő feletti lakossággal rendelkező tanyás települések külterületeinek kivételével – 10 ezer fő mértékben kerüljön meghatározásra.

  8. A Közös Agrárpolitika vidékfejlesztési támogatási rendszerének felhasználásával kiemelt cél a  tudás- és adatalapú modernizáció, ezért az agrártudás, innovációs és digitalizációs intézkedések megerősítésre kerüljenek.

  9. A Közös Agrárpolitika vidékfejlesztési támogatásai vonatkozásában cél a támogatási feltételek minél nagyobb fokú könnyítése.

  10. Magyarországnak a  Közös Agrárpolitika 2023–2027 közötti időszakra vonatkozó Stratégiai Terve benyújtásával egyidejűleg a  Közös Agrárpolitika 2023–2027 közötti időszakára vonatkozó végrehajtásának előkészítése – beleértve az intézményrendszer átalakítását és a szabályozás felülvizsgálatát is – kezdődjön meg.

Amint megírtuk: a minap a kormány elfogadta azt a 17 projektből álló listát is, amellyel pályáz az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF2) forrásaira, így a Déli Körvasút, a Duna alatti vasúti alagút, illetve az autópályák melletti gyorstöltő hálózat kiépítését is megtaláljuk rajta:

Forrás: Portfolio

Cookie-kat használunk

Weboldalunkon cookie-kat (sütiket) használunk a legjobb felhasználói élmény nyújtása érdekében. Ön maga döntheti el, hogy engedélyezi-e használatukat vagy sem. Ha szeretne többet megtudni adatvédelmi szabályainkról és a sütik használatáról, kattintson a 'Több információ' feliratra.