A sárospataki református gimnázium példátlan fejlődésének titka

patak

Hét éve még két kilencedikes gimnáziumi osztályt tudott indítani a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma, tavaly azonban már négy osztálycsoport kezdhette meg a tanulmányait egy évfolyamon az intézményben, és ha a pandémia engedi, idén egy ötödik is csatlakozik hozzájuk.

Mindezt pedig úgy sikerült elérni, hogy a legfrissebb országos statisztika szerint jelentősen csökkent a gimnáziumot választó diákok száma, és Patakon a felvételhez szükséges pontszámok is emelkedtek évente öt ponttal. Bár a tényleges beiratkozás még hátravan, de az előzetes eredmények alapján körülbelül 110 diák lesz friss gimnazista a pataki református gimnáziumban, és a jelentkezők közül kétszáznál is többen vannak, akik bár ezt az iskolát választották, de nem érték el a meghirdetett ponthatárt.

Kettőből négy osztály

– Mindez hosszú és megalkuvást nem ismerő munka eredménye, amit az iskola – most már azt hiszem nyugodtan mondhatom – öregdiák mecénásaival, a fenntartóval a Tiszáninneni Református Egyházkerülettel, valamint kollégáimmal közösen értünk el – mondta a szinte példa nélküli fejlődésről a gimnázium igazgatója, Nagy-Baló Csaba.

Hozzátette: hét évvel ezelőtt, 2014-ben lett a nagy múltú iskola igazgatója. Akkorra már lezajlott a felvételi eljárás. Az azt megelőző tanévben elballagott öt gimnáziumi osztály, és helyettük indult kettő. Azóta folyamatosan emelkedik a jelentkezők és a felvettek létszáma is – közölte az gimnáziumigazgató. Kiegészítésként azt is elmondta, hogy az iskola alapító okirata alapján minden esztendőben négy osztályt hirdettek meg, de később a jelentkezők alapján hiába telt volna meg akár négy kilencedikes osztály is, a minőség érdekében – vezetőtársaival egyetértésben – éveken át háromosztálynyi fiatalt vettek fel, és közben fokozatosan emelték a felvételi ponthatárt is. Tavaly érkezett el az idő, hogy immár négyosztálynyi felkészült, a követelményeknek megfelelő diák kezdhette meg tanulmányait a gimnáziumban. Ebben az esztendőben a kormánnyal közösen meghirdetett diaszpóra osztállyal bővülhet tovább az oktatási paletta, amennyiben a járvány végre engedi – közölte Nagy-Baló Csaba.

Diákok a tengerentúlról

A beiskolázási terület is folyamatosan bővül a pataki református gimnázium esetében. A Református Egyház Zsinata tavaly készített egy kimutatást arról, hogy az általuk fenntartott középiskolák honnan fogadják a diákjaikat. Ebből kiderül, hogy a pataki gimnáziumba 43 intézményből érkeztek tanulók az ország szinte minden tájáról – mondta el az igazgató.

Megemlítette azt is, hogy intézményük nagy figyelmet fordít a külhoni magyar diákokra is, így számos kárpátaljai, felvidéki és erdélyi tanulójuk van. Tavaly már a diaszpórából is érkeztek fiatalok, Madridból, Isztambulból, Dublinból és Londonból fogadták őket. Idén pedig a diaszpórás jelentkezések alapján arra is van esély, hogy a tengerentúlról, az Amerikai Egyesült Államokból, valamint Kanadából üdvözölhessenek új diákokat – sorolta a fejleményeket Nagy-Baló Csaba. Az igazgató meggyőződése szerint az intézmény fejlődése elsősorban Istennek köszönhető. Úgy véli, az általa megfogalmazott iránymutatások vezéreltek mindenkit abban a munkában, amely a sikerekhez vezető útra terelte mindannyiukat: a támogatókat, a fenntartót, az iskola­vezetést és munkatársiakat, akik egyértelműen mindannyian a minőség mellett tették le a voksukat, és ebben nem ismertek és most sem fogadnak el megalkuvást. Ennek köszönhető, hogy az elmúlt években egymással párhuzamosan valósulhatott meg egy – a mozgást, az oktatási feltételeket, valamint a szálláshelyeket érintő – infrastrukturális, valamint az oktatás minőségét érintő fejlesztés – fűzte hozzá az intézmény vezetője. Rámutatott: a minőségi javulás tetten érhető a felsőoktatási továbbtanulás eredményein is, ugyanis diákjaik 92-98 százalékát felveszik valamelyik felsőoktatási intézménybe, amelyek között rangos egyetemek is szép számmal megtalálhatók.

További tervek

A további tervekről szólva kiemelte: mivel egyre több diák érkezik az intézménybe és folyamatosan növekszik a tagintézményük, vagyis az általános iskola létszáma is, ahová idén 42 első osztályost írattak be szüleik, ezért két fontos beruházást tart fontosnak. Az egyik az általános iskola bővítése nyolc tanteremmel és két szaktanteremmel, valamint a középiskolai szálláslehetőség szélesítése egy körülbelül 150 fős épülettel vagy épületszárnnyal. Nagy-Baló Csaba nyilatkozatát azzal zárta: intézményük 2031-ben lesz 500 éves, amelyből 400 éven át világszínvonalú oktatás zajlott a falak között. Ennek elérése a céljuk ma is.

(A borítóképen: Nagy-Baló Csaba 2014-ben lett a nagy múltú iskola igazgatója)

Forrás: Boon