Ünnepi gondolatok Szerencs Város napjára

szerencsnapja

Szerencs Város Önkormányzata 1998. április 15-én hozott határozatával április 20. napját „Szerencs Város Napjává” nyilvánította, ezzel állítva emléket Bocskai Istvánnak, Erdély és Magyarország fejedelmének. 1605. április 17-20. között Szerencsen tartották azt az országgyűlést, amely Bocskai Istvánt Magyarország fejedelmévé választotta, és mondták ki a protestánsok vallásszabadságát. Ezen a napon a járványhelyzet miatt a szokásos város napi programok elmaradnak, az ilyenkor szokásos kitüntetéseket későbbi időpontban adják majd át. Nyiri Tibor, polgármester videó üzenetben mondta el város napi ünnepi gondolatait.

Szerencs város polgármestere, Nyiri Tibor, Szabó István alpolgármester, Krajnyák Rita, jegyző, valamint a Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár dolgozói helyezték el Bocskai István szobránál a koszorújukat a város napja alkalmából. Délután Szerencs Város Önkormányzatának képviselő testülete helyezte el az emlékezés virágait a Szerencsi Református templomban található Bocskai István tiszteletére állított emléktáblánál. A tiszteletadás végén Balázs Pál, református lelkipásztor és a jelenlévők közösen mondtak el egy imát.