Elnökségi ülést tartott a Zempléni Településszövetség

A hosszú pandémiás időszak után újra személyesen találkozhattak a Zempléni Településszövetség elnökségének tagjai.

2021. június 30-án Sárospatakon tartott elnökségi ülést a Zempléni Településszövetség. A járványhelyzet miatt több mint egy esztendeje nem találkozhattak személyesen a szövetség elnökségének tagjai.

Az elnökség a következő napirendi pontokat tárgyalta:

1. Közgyűlés előkészítése
2. Tisztviselők mandátuma
3. Költségvetés kérdése
4. A Bőcsön megrendezésre kerülő ZTSZ nap előkészítése
5. Egyebek, aktualitások

Az elnökségi ülésen a következő határozatok és megállapodások születtek:

Közgyűlés előkészítése

A járványügyi intézkedések miatt 2020-ban a ZTSz nem tarthatta meg éves rendes közgyűlését.

A korlátozások feloldását követően immár személyes részvétellel is megtartható a rendezvény. A ZTSZ elnöksége tehát összehívja a Zempléni Településszövetség közgyűlését 2021. július 29-ére 10 órai időpontra Bőcsre.

A közgyűlés kötelező napirendi pontjai lesznek:

  • költségvetés megvitatása és elfogadása,
  • tisztségviselők megválasztása,
  • a 2021-es ZTSZ Nap programjával kapcsolatos aktualitások.

Tisztviselők mandátuma

A – kényszerűségből – elmaradt közgyűlés miatt 2020-ban nem történt meg az új vezetőség megválasztása sem. A törvényi előírásoknak megfelelően a régi elnökség – ügyvivőként – végezte munkáját.

Az egyesületi törvény szerint a szervezetet 3 fős elnökség vezeti, és az elnökségi ülések állandó résztvevői (tanácsadói szerepben) a térség településeinek és a szövetségben tagsággal rendelkező vállalkozások és magánszemélyek képviselői.

A ZTSZ jelenlegi vezetősége:

  • Májer József elnök
  • Büdi Károly alelnök (Alsódobsza)
  • Dankó Dénes alelnök (Sátoraljaújhely)

Költségvetés kérdése

A járványhelyzetre tekintettel az elmúlt évben a ZTSZ nem kérte a tagdíjfizetést a tagtelepülésektől.

A járvány múltával az elnökség megkeresi a településvezetőket, és kérni fogja a 2021-es tagdíjak befizetését.

A szervezet pénzügyi helyzete rendezett, számlája pozitív. 2020-ben – pénzügyi költségeken kívül – más kiadása nem volt.

A részletes pénzügyi beszámoló ismertetésre a közgyűlésen kerül majd sor.

A Bőcsön megrendezésre kerülő ZTSZ nap előkészítése

A 2021. évben esedékes Zempléni Településszövetség Napja rendezője Bőcs község lesz.

A rendezvény időpontja 2021. augusztus 29-e. Az események a déli harangszót követen kezdődnek el, és az estébe nyúlnak majd. A programok szervezése jelenleg már folyik.

A rendezvény előtti napra (augusztus 28. péntek) az elnökség ünnepi közgyűlés megtartását tervezi.

Itt veszi majd át a ZTSZ zászlót a 2023-es ZTSZ Nap rendezője Hercegkút polgármestere.

Az elnökség várja a jelentkezőt a 2023-as ünnep megrendezésére.

Egyebek, aktualitások

  • A Zemplénért Kitüntető Cím (és vele járó arany pecsétgyűrő) kitüntetettjének személyéről szóló előkészítő egyeztetések folyamatban vannak. Ennek eredményét az elnökség a július 29-i közgyűlés során fogja ismertetni.
  • Az elnök úr ismertette a ZTSZ folyamatban lévő pályázatainak helyzetét.

Sárospatak, 2021. június 30.

Forrás: ztsz.hu