Új vezetők a Magyar Comenius Társaság élén

comenius tarsasag

A sárospataki székhelyű Magyar Comenius Társaság 2020. február 28-án tartotta tisztújító közgyűlését az Eszterházy Károly Egyetem Sárospataki Comenius Campusán. A résztvevők meghallgatták az elnökség beszámolóját, és megemlékeztek dr. Földy Ferencről, a társaság tavaly elhunyt elnökéről. Az alapszabály módosításával korszerűsítették a társaság szervezeti és működési rendjét. A közgyűlés a következő öt évre 15 fős elnökséget választott, az alábbi összetételben: elnök: Dr. Bolvári-Takács Gábor történész, egyetemi tanár; alelnökök: Dr. Kelemen Judit zenepedagógus, egyetemi docens; Dr. Koncz Gábor közgazdász, egyetemi magántanár; titkár: Dr. Toma Kornélia nyelvész, főiskolai docens; tagok: Dr. Baráth Béla egyháztörténész, egyetemi tanár; Bordás István tanár, közművelődési szakértő; Dr. Dienes Dénes egyháztörténész, egyetemi tanár, gyűjteményi igazgató; Csatlósné Komáromi Katalin népművelő, igazgató; Fehér József irodalomtörténész, ny. múzeumigazgató; Halászi Aladár ny.pedagógus, közíró; Dr. Hauser Zoltán oktatásfejlesztő, ny. főiskolai tanár; Dr. Nagy György matematikus, fizikus, egyetemi docens; Dr. Tamás Edit történész, múzeumigazgató; Dr. Ugrai János neveléstörténész, egyetemi docens; Varga-Novákovits Zsuzsanna pedagógus. A társaság tiszteletbeli elnökévé választották Dr. Fésüs László orvos-biológust, egyetemi tanárt, az MTA tagját. Az elnökség mellett működő Tanácsadó Testület tagjai lettek: Dr. Hörcsik Richárd egyháztörténész, egyetemi tanár, országgyűlési képviselő, Dr. Komáromi Éva jogász, járási hivatalvezető, Dr. Stumpf István jogász, szociológus, politológus, egyetemi tanár. A Felügyelő Bizottságban helyet kapott ButkainéKelecseny Bernadett közgazdász, FerónéKomolay Anikó ny. főiskolai docens és Dr. Földy Ferenc Gábor jogász. Az Elnökség első ülésén megválasztották a közgyűlés által létrehozott szakmai bizottságok vezetőit: Tudományos Bizottság: Ugrai János, Nemzetközi Bizottság: Kelemen Judit, Oktatási Bizottság: Hauser Zoltán; Közművelődési Bizottság: Csatlósné Komáromi Katalin, Szerkesztő Bizottság: Toma Kornélia. A Társaság új programja, a tagság bevonásával, a 2020. november 4-re tervezett „Comeniusi értékek nyomában” című tudományos ülésre készül el.

Forrás: sarospatak.hu