Megérkezett az EU csomagja, amellyel megvédenék a munkahelyeket - 100 milliárd euró

eucsomag

Az Európai Bizottság bővíti a koronavírus hatásait mérséklő lépéseit azzal, hogy javaslatot tesz a SURE elnevezésű, 100 milliárd eurós szolidaritási eszköz létrehozására annak érdekében, hogy segítse a munkavállalókat jövedelmük megtartásában és a vállalkozásokat fennmaradásukban - jelentette be tegnap az Európai Bizottság. Javasolja továbbá, hogy az összes rendelkezésre álló strukturális alapot a koronavírusra adott válaszlépésekre csoportosítsák át.

Az Európai Bizottság által javasolt intézkedések a jelenlegi uniós költségvetésen alapulnak, és minden rendelkezésre álló eurót fel fognak használni. Ezek az intézkedések azt mutatják, hogy erős és rugalmas hosszú távú uniós költségvetésre van szükség. "A válság mélysége és kiterjedése olyan nagyságrendű és gyorsaságú, a szolidaritás olyan fokát igénylő válaszlépéseket tesz szükségessé, amelyekre korábban nem volt példa" - írja a bizottság.

A javaslatok összhangban vannak Ursula von der Leyen szavaival, a bizottsági elnök korábban arról beszélt, hogy a 2008-as válságban már működő, nemzeti programok megvalósítására van szükség, hogy ne rúgják ki a vállalatok az embereket a koronavírus-válság közepette.

A tegnap elfogadott javaslatokról von der Leyen elnök azt nyilatkozta, hogy a koronavírus okozta válságban csak a legerősebb válaszlépéseket lehet tenni. Minden rendelkezésünkre álló eszközt fel kell használnunk. Az uniós költségvetésben rendelkezésre álló minden eurót átirányítunk a válság megoldása céljából, és minden szabályt megkönnyítünk a finanszírozás gyors és hatékony áramlásának érdekében. "Az új szolidaritási eszköz révén 100 milliárd eurót fogunk mozgósítani az emberek munkahelyének megtartása és a vállalkozások működésének fenntartása céljából. Ezzel egyesítjük erőinket a tagállamokkal az életmentés és a megélhetés védelme érdekében" - mondta Leyen.

A SURE-kezdeményezés

Tompítani kell a gazdasági csapást annak érdekében, hogy az EU gazdasága készen álljon az újrakezdésre, amikor a feltételek megfelelőek. Ennek eléréséhez fenn kell tartanunk az emberek foglalkoztatását és a vállalkozások működését. E célból hamarosan minden tagállam rövidített munkaidős rendszerekkel fog rendelkezni - írja a bizottság.

A SURE a bizottság erre adott válasza: az új eszköz mintegy 100 milliárd értékű hitelt nyújt azon országoknak, amelyeknek erre szükségük lesz annak biztosítására, hogy a munkavállalók jövedelemhez jussanak, és a vállalkozások megtarthassák alkalmazottaikat. Ez lehetővé teszi az emberek számára, hogy továbbra is kifizethessék lakbérüket, számláikat és élelmiszer-vásárlásaikat, valamint elősegíti, hogy a gazdaság hozzájuthasson az annyira szükséges stabilitáshoz.

A hitelek a tagállamok által nyújtott garanciákon alapulnak majd, és oda irányulnak, ahol azokra a legégetőbb szükség van.

Valamennyi tagállam felhasználhatja ezeket, de különösen fontos lesz a legnehezebb helyzetben lévők számára.

A SURE támogatni fogja a rövidített munkaidős rendszereket és hasonló intézkedéseket, amelyek célja, hogy segítsen a tagállamoknak megvédeni a munkahelyeket, a munkavállalókat és az önfoglalkoztatókat az elbocsátás és a jövedelemkiesés kockázatával szemben. A vállalkozások átmenetileg csökkenthetik az alkalmazottak munkaidejét, vagy teljes egészében felfüggeszthetik a munkavégzést az állam által a le nem dolgozott órák után nyújtott jövedelemtámogatás segítségével. A jelenlegi vészhelyzet átvészelésére az önfoglalkoztatók jövedelempótlásban fognak részesülni.

A leginkább rászoruló személyek támogatása

Mivel a legtöbb európai polgár a közösségi kontaktusok korlátozásával lassítja a vírus terjedését, rendkívül fontos, hogy azok, akik a legalapvetőbb szükségletek miatt másokra szorulnak, ne legyenek elvágva a segítségtől.

A leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alapot továbbfejlesztik, hogy megfeleljen a kihívásnak: mindenekelőtt bevezetik az elektronikus utalványok használatát a fertőzés kockázatának csökkentése érdekében, valamint lehetőség lesz védőfelszerelés vásárlására a támogatást nyújtók számára.

A halászok és a mezőgazdasági termelők támogatása

Az európai mezőgazdaság és halászat alapvetően fontos szerepet lát el élelmiszer-ellátásunk biztosításában - írja a bizottság. A válság súlyosan érintette őket, ez pedig komoly hatással van élelmiszer-ellátási láncainkra és az ágazat által fenntartott helyi gazdaságokra.

A strukturális alapokhoz hasonlóan az Európai Tengerügyi és Halászati Alap felhasználása is rugalmasabbá válik. A tagállamok támogatást nyújthatnak:

a halászok számára a halászati tevékenység ideiglenes megszüntetése esetén;
az akvakultúrával foglalkozó haltenyésztők számára a termelés ideiglenes felfüggesztése vagy csökkentése esetén, valamint támogatás nyújtása érdekében;
továbbá a halászati és akvakultúra-termékek átmeneti tárolásával foglalkozó termelői szervezeteknek

Gazdaság és az emberek védelme

Az összes kohéziós politikai alap átcsoportosítása kulcsfontosságú a vészhelyzet elleni küzdelem érdekében. A három kohéziós alap – az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Európai Szociális Alap és a Kohéziós Alap – összes le nem kötött pénzeszközét a közegészségügyi válság hatásainak kezelésére használják fel.

Annak biztosítása érdekében, hogy a forrásokat oda lehessen átirányítani, ahol azokra a legégetőbb szükség van,

lehetővé kell tenni a források, valamint a régiók kategóriái és a szakpolitikai célkitűzések közötti átcsoportosításokat.

Emellett a társfinanszírozási követelmények megszűnnek, mivel a tagállamok már most is minden rendelkezésükre álló eszközzel küzdenek a válság ellen. Az adminisztráció egyszerűsödik.

Az EU azt javasolja, hogy az idei uniós költségvetésből fennmaradó összes rendelkezésre álló forrást használják fel az európai egészségügyi rendszerek szükségleteinek kielégítésére. 3 milliárd euró a Szükséghelyzeti Támogatási Eszközbe kerül átcsoportosításra; ezen belül 300 millió eurót a RescEU-ra különítenek el a közös eszközkészlet támogatására.

Forrás: porfolio.hu