Európa legbátrabb asszonya a Zemplénben nevelte gyermekét

Sok inspiráló női alak van a jelenben és a múltban. Sok a követendő példa - mostanában a kevésbé követendőből van több, viszont sokkal többen inspirálódnak belőlük. (ennyit az intrikáról)

A regéci vár volt II. Rákóczi Ferenc gyermekkorának színhelye. Itt nevelte őt Zrínyi Ilona emberré, itt tanította a haditudományokra, itt töltötte első 5 évét.

Zrínyi Ilonát a francia király illette az "Európa legbátrabb asszonya" jelzővel. Hányattatott sors jutott neki: a fotócserés udvarlási szakaszt követően házasodott össze Rákóczi Ferenccel (a délvidék és a felvidék kötött szövetséget házasságuk által), akitől 3 gyermeke született. Az első szülöttje csecsemő korban elhunyt, majd Ferenc fia születése után özvegyen maradt. Az akkori időkben azt elérni, hogy az anya lehessen a gyermekek gyámja, nagyon nagy dolog volt, de Zrínyi Ilona elérte ezt. A teljes Rákóczi vagyont ő felügyelte a gyámság elnyerése által. 5 év gyászidő, és az anyósával vívott állandó harcok után, férjhezment a nála 14 évvel fiatalabb Thököly Imréhez. Ekkor már Regécen élték a mindennapjaikat. Az újabb frigy megköttetésének helyszíne nem tisztázott, vagy Regécen, vagy Munkácson esküdtek örök hűséget egymásnak. Thökölytől is három gyermeke született, de mindhárom Thököly utód kisgyermekkorban elhunyt. Biztosan 4 gyermekének halála is keményítette a lelkét a fiatal asszonynak.

A Habsburgok elleni kuruc felkelések évekig tartó csatározásai közepette a Rákóczi vagyon elveszni látszott. Munkács vára volt az utolsó, amit a császár magáénak akart, és Ilona 2 évig sikeresen verte vissza a támadásokat. Munkács várának feladását követően Zrínyi Ilona diplomáciai nagyságát mutatja, hogy gyermekei megtarthatták a Rákóczi birtokokat, viszont elszakították szeretett fiától és soha többé nem látta, ő maga pedig kolostorban élte le az életét. Földi maradványai jelenleg a Kassai Szent Erzsébet katedrálisban találhatók.

A regéci várba ellátogatva, ismerve ezt a történetet, másképp állunk a falak között. A feminizmus korai alakja, a dicsőséges nagyasszony szelleme bejárja a vár termeit. Az ablakon kinézve és elmerengve az életünk nehézségein juthat eszünkbe az, hogy mennyire nehéz lehetett Zrínyi Ilonának, a gránitlelkű nagyasszonynak egyedül küzdenie a világ ellen, és felnevelni Drága Gyöngyét, Édes Kincsét. A Rákóczi kultusz Abaúj vármegye elvitathatatlan történelme, aminek látványos eleme a Regéci vár.

Írta: Major Éva

Forrás: abatur.blog.hu