Sáropatak: Elkezdődött a város új kulturális stratégiájának kidolgozása

Sárospatak Város érvényes kulturális stratégiája ez éven lejár. Az új tervezési dokumentum kimunkálását jó időben elkezdte az a szakmai csoport, amelyet Aros János polgármester felkérésére Bordás István hívott össze.

sarospatakkultura

A munkafolyamatok megtervezése után immár a szakmai előkészítésé volt a sor. A tervek szerint több különböző fórumon lehet majd javaslatokat tenni az új stratégia legfontosabb irányvonalaira, illetve konkrét tartalmára.

Az előzetes kalkuláció szerint a tervezési munka a következő ütemezésben halad majd:

2020. június 30-ig – Tájékozódó előkészítő szakasz, az előző stratégia végrehajtásának értékelése. (Szakértői bizottság, intézmények, civil szervezetek megkeresése, fórumok tartása.) Az új stratégia főbb irányvonalának kialakításához szükséges konzultációk.
2020. augusztus 30-ig – Lakossági felmérés (kérőíves kutatások az igények felmérésére).
2020. szeptember 30. – Helyzet felmérés elkészítése a felmérés és a fórumokon elhangzottak alapján.
2020. október 30-ig – A stratégia szövegezése első változatban.
2020. november 30-ig. – Az első olvasat egyeztetése (társadalmi egyeztetés), operatív programok kidolgozása.
2020. december 31-ig – Második olvasat megszövegezése, cselekvési programok véglegesítése.
2021. január 22. – Testületi elfogadás, kihirdetés.

Június 9-én a kibővített szakértői bizottság értékelte a lejáró kulturális tervezési dokumentum végrehajtását. Továbbá javaslatokat fogalmazott meg az új stratégiára vonatkozóan. A hónap folyamán tovább folyik majd a tervező munka. Sor kerül majd a kultúrában érdekelt intézmények, illetve a civilek fórumára a témában. Közben tovább folyik a lakossági felmérés előkészítése.

Forrás: sarospatak.hu