A legromantikusabb tárgy a Rákóczi Múzeum gyűjteményben

patakgyuru

Perényi Gábor és Országh Ilona eljegyzési gyűrűje a XVI. század közepén készült. Arany, zománcozott. Szívet tartó két kéz formál egy gyűrűt. A szív túloldalán Perényi Gábor (P G) és Országh Ilona (O H) monogramja látható fekete betűkkel.

A fiatal pár esküvőjét 1552. október 22-én tartották Csejtén. Ezt követően a házaspár Sárospatakon élt. Itt is temetkeztek, az akkor protestánsok által használt vártemplomban.

Perényi Gábor (16532-1567) a várat építtető Perényi Péter (1502-1548) fia volt. Apja halála után ő örökölte a család hatalmas birtokait, köztük Sárospatak várát is. Tumbájának (síremlékének) töredékei előkerültek, s a múzeum Reneszánsz kőtárában láthatók.
Országh Ilona (?-1569) emlékét az 1965-ben, a vártemplom ásatása során előkerült eljegyzési gyűrűje őrzi. A római katolikus vártemplom (ma bazilika minor) régészeti feltárása az 1960-as években zajlott Molnár Vera vezetésével, műemléki helyreállítást megelőző kutatásként. A gyűrű a törmelékek közül mentődött ki, s lett becses műtárggyá.

A múzeum honlapján (www.rakoczimuzeum.hu) és facebook oladalán (Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma) Filep Antal akkori múzeumigazgató visszaemlékezéseiben is olvashatnak az ásatás körülményeiről!

Szerdán délután ugyanott látható lesz az ásatás során készült film! Tartsanak velünk ekkor is!!!

A témáról bővebben olvasható:
Gervers-Molnár Vera: A sárospataki rk. plébánia templom története az 1964-65. évi ásatások tükrében. Magyar Műemlékvédelem 1969-70. Budapest, 1972.
Gervers- Molnár Vera: Sárospataki síremlékek. Művészettörténeti Füzetek14. Budapest, 1983.

Dr. Tamás Edit

Forrás: :sarospatak.hu