Aktuális Európa Uniós pályázatok

vosz header

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

Négymilliárd forint értékben indulnak zöld gazdaságfejlesztési pályázatok

György László az Innovációs és Technológiai Minisztérium gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára hangsúlyozta: a zöld gazdaságfejlesztési pályázattal a megújuló energia és az energiahatékonyság területén kapacitásfejlesztő vállalkozásokat segítik majd. Bővebben>>>

Hatalmas az érdeklődés a GINOP foglalkoztatásbővítési pályázatra

A pályázat célja a mikro-, kis- és középvállalkozások foglalkoztatotti létszámának növelése, az igényelhető támogatás minimum 8, maximum 90 millió forint. Részletek>>>

Napelemes rendszer telepítése (Pest megyén kívül)
Még elérhető a mikro-, kis- és középvállalkozásoknak kiírt napelemes rendszer telepítése pályázat, összesen 23,9 Mrd Ft keretösszeggel. A pályázat keretén belül 100%-os vissza nem térítendő támogatás igényelhető minimum 1 millió Ft, maximum 3 millió Ft összegben. A pályázaton azon mikro-, kis-és középvállalkozások vehetnek részt, melyek rendelkeznek legalább 1 lezárt, teljes üzleti évvel, valamint éves átlagos statisztikai állományi létszáma 1 fő. Támogatható tevékenységek: napelemes rendszerek beszerzése és telepítése, kapcsolódó szerkezeti- és tartóelemek beszerzése és telepítése, akkumulátorok, mérő- és szabályozó berendezések beszerzése és felszerelése.

A pályázatról rövid összefoglaló letölthető innen.

Magyar Multi Program
(Pest megyén kívül)

Indul a Magyar Multi Program másik köre! A Magyar Multi Program kiváló lehetőséget nyújt a legkiválóbb magyarországi vállalatok számára gazdasági helyzetük erősítésére. A Program célja a magyar gazdasági növekedés támogatása modern innovatív technológiafejlesztés, valamint a külpiacra jutás segítségével.
A Magyar Multi Programban elsődlegesen olyan vállalatok vehetnek részt, amelyek megfelelnek az alábbi kritériumoknak:

  • mikro-, kis-, vagy középvállalkozásnak minősülnek;
  • legalább négy lezárt üzleti évvel rendelkeznek;
  • minimum 5 fős alkalmazotti létszám a 2018. évben;
  • minimum 100 millió Ft nettó értékesítési árbevételt ért el a 2018. évben
  • árbevételük vagy exportárbevételük 2015-2018 között jelentős emelkedést mutat.

A pályázatról további információ az alábbi linken található.

Irinyi terv támogatási program - innovatív projektek
(országos)

Azok a projektek támogathatóak, amelyek más forrásból nem finanszírozhatók, és amelyek az Irinyi Tervben azonosított ágazatokban (járműgyártás, speciális gép- és járműgyártás, élelmiszeripar, egészséggazdaság, zöldgazdaság, IKT szektor) valósulnak meg, továbbá a felsorolt ágazatokban megvalósuló innovációs partnerség kialakítására irányulnak. A pályázat keretében elszámolható költségek közé tartozik többek között a kapacitásbővítés, termékkínálat bővítése, új termék piacra vitele, kutatási és fejlesztési tevékenység, valamint az új létesítmény létrehozása új helyrajzi számon. A támogatás maximális összege 400 millió Ft, a legkisebb támogatható projektméret 100 millió Ft, azzal, hogy a beruházáshoz nyújtható támogatás összege el kell, hogy érje az 50 millió Ft-ot.

A pályázatról rövid összefoglaló letölthető innen.

Kutatás-fejlesztési pályázatok

KKV START innováció - TERVEZET (országos)
A pályázati felhívás célja a KKV-k versenyképességének javítása innovációs projektjeik támogatásával. A támogatás összege minimum 10 millió Ft, maximum 20 millió Ft. A pályázaton mikro-, kis- és középvállalkozások vehetnek részt. A projekt keretében elszámolható költségek közé tartoznak a projektkoordináció, szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei, szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei, K+F szolgáltatás, az anyagköltség, piacra jutás költségei, valamint új eszközök beszerzése. A pályázatok benyújtása várhatóan 2020 tavasztól lesz lehetséges.

A pályázatról rövid összefoglaló letölthető innen.

Ipar-egyetem együttműködés (országos)
A pályázati felhívás célja nagyvállalatok és felsőoktatási intézmények konzorciuma által megvalósított projektek támogatása, nagyvállalatok K+F igényeit kiszolgáló egyetemi kapacitás létrehozása, piaci alapú, fenntartható módon. A támogatás mértéke projektenként minimum 1 Mrd, maximum 6 Mrd. A pályázaton nagyvállalatok, felsőoktatási intézmények és KKV konzorciumok vehetnek részt. A projekt keretében elszámolható költségek közé tartoznak a projektkoordináció, szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei, szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei, K+F szolgáltatás, az anyagköltség, új eszközök beszerzése, valamint a közbeszerzés költsége. A pályázatok benyújtása várhatóan 2020 tavasztól lesz lehetséges.

A pályázatról rövid összefoglaló letölthető innen.

Vidékfejlesztési pályázatok

Erdészeti technológia fejlesztésre (országos)
A felhívás célja az erdőgazdálkodás hatékonyságának javításához és a természetközeli gazdálkodási módok elterjedéséhez szükséges eszközök és géppark kialakításának ösztönzése. A pályázat keretén belül igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege  maximum 100 millió Ft lehet. Támogatási kérelmet az a személy/szervezet nyújthat be, aki/amely rendelkezik a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó ügyfél-azonosítóval. A pályázatok benyújtására 2017. június 01.-től, 2020.december 31.-ig van lehetőség.

A pályázatról rövid összefoglaló letölthető innen.

Civil szervezeteknek

Megjelent a zöld civil szervezeteket támogató Zöld Forrás pályázat 2020. évi kiírása
Pályázatot hirdetett az Agrárminisztérium környezet- és természetvédő civil szervezetek részére, a természeti értékek védelme, az erőforrások takarékos-, hatékony- (fenntartható) használata, továbbá az emberi egészség környezeti feltételeinek javítása érdekében végzett feladataik támogatására.

A pályázatról további információ az alábbi linken található.

HITELEK

Továbbra is elérhető az eszközbeszerzésre fordítható 0% -os hitel (Pest megyén kívül)
Azon mikro-, kis-, és középvállalkozások pályázhatnak eszközbeszerzésre 0%-os kamattal, melyek pénzügyi szempontból életképesek, azonban a pénzpiacokon egyáltalán nem, vagy nem kellő mennyiségben jutnak külső finanszírozási forráshoz. Kölcsön összege: min. 1 M Ft – max. 150 M Ft, a programban kezdő és induló vállalkozások is igényelhetnek támogatást. Az általuk igényelhető hitel összege max. 25 M Ft lehet. A Hitelprogram célja a mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítése, illetve a korszerű termék- és szolgáltatásfejlesztési képességek megteremtése, bővítésének támogatása.

A hitelről rövid összefoglaló letölthető innen.

NHP Fix, 2,5%-os fix kamatozású Növekedési Hitelprogram
(országos)

Továbbra is elérhető az NHP FIX! A Hitelprogram célja, hogy a kis- és középvállalkozások fix, alacsony kamatozású, hosszú lejáratú fejlesztési hitelforráshoz jussanak, hozzájárulva versenyképességük javításához. A hitelprogram keretei között maximum 2,5 %-os, fix kamatozású kölcsönt igényelhetnek a kkv-k összesen 1 000 milliárd Forint értékben. Egy vállalkozás minimum 3 millió Ft, maximum 1 milliárd Ft hitelhez juthat. A hitelek futamideje minimum 3, maximum 10 év lehet.

A hitelről rövid összefoglaló letölthető innen.

Foglalkoztatás ösztönzése célú Hitelprogram
(Pest megyén kívül)

A Hitelprogram célja a finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó vállalkozóvá váló munkanélküliek és inaktívak Mikrovállalkozásai, valamint a társadalmi célú mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása külső források segítségével. Az igényelhető támogatási összeg vállalkozóvá váló munkanélküliek és inaktív mikrovállalkozásai esetében min. 1 millió Ft, max. 20 millió Ft, a társadalmi célú mikro-, kis- és középvállalkozások esetében min. 1 millió Ft, max. 50 millió Ft.
A hitelkérelmek 2017 június 30. és 2020. június 30. között nyújthatók be.

EFOP pénzügyi eszköz Hitelprogram
(országos)

A Hitelprogram célja közvetlenül EFOP kapcsolódású szektorban egészségügyi, köznevelési, felsőoktatási, szociális, gyermekvédelmi, és társadalmi felzárkózási, ifjúság- és családügyi, gyermekek napközbeni ellátását célzó, továbbá kulturális szolgáltatások tevékenykedő vagy e szolgáltatások minőségjavulásához hozzájáruló, a finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékben hozzájutó, beruházásokat, fejlesztéseket megvalósító, mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése a külső finanszírozáshoz való hozzáférésük javítása révén. Egy vállalkozás min. 1 millió Ft, max. 10 millió Ft hitelhez juthat 0%-os kamattal és 10% önerő mellett.

Az aktuális pályázati felhívásokról itt tájékozódhatnak.