Szerencs: Tovább épül a csapadékvíz-elvezető rendszer

csapadekszerencs

Szerencs Város Önkormányzata a „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című pályázatnak köszönhetően három ütemben valósítja meg a város belterületének védelmét, belvíz és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentését szolgáló vízelvezető rendszer fejlesztését.

A projekt az élhető települési környezet kialakítását, a természetes és épített környezet védelmét, valamint a lakosság életminőségének, környezeti viszonyainak javítását szolgálja, melynek eredményeként nő a település népességmegtartó ereje.

A kivitelező május elején kezdi el a beruházásnak, ami várhatóan az év végére befejeződik – tájékoztatott Nyiri Tibor polgármester. A beruházás összege 150 millió forint, mely Európai Uniós támogatásból valósul meg.

A cikk bővebben a Szerencsi Hírek májusi lapszámában lesz olvasható!

Forrás: Szerencsi Hírek