Zemplén: A fejlesztési program megvalósítása már idén nyáron elkezdődhet

wiber

Idén a közel 150 milliárd forintból csaknem 56 érkezik Zemplénbe és a Tokaji borvidékre.

Csaknem 100 program valósul meg a Tokaj-Zemplén Térség Fejlesztési Program eredményeként a következő két évben az érintett 40 településen, de fejlődik a közös infrastruktúra is. A magyar kormány ezek kivitelezésére összesen közel 150 milliárd forintot biztosít. A 2020 utolsó előtti napján megjelent határozat a célzott pénzügyi támogatás felhasználásának feltételrendszerét foglalja össze. Ennek értelmében idén 55,8 milliárd forintot biztosít a központi költségvetés a fejlesztések megvalósítására, 2022-ben csaknem 63 milliárdot, 2023-ban több mint 28 milliárdot, 2024-ben pedig 1,5 milliárd forint áll majd rendelkezésre. Ennek részleteiről kérdeztük Wáberer Györgyöt, a program kormánybiztosát.

Bejelentették a Tokaj-Zemplén fejlesztési program keretében rendelkezésre álló összeget, ami közel 150 milliárd forint, és felvázolták a fejlesztések körvonalait. Melyek azok a fő irányvonalak, amelyek meghatározzák a program arculatát?

Abban hiszek, hogy a régió jövője a jól átgondolt és hatékonyan működtetett idegenforgalomban, az ahhoz kapcsolódó vendéglátásban, a borászaton nyugvó gasztronómiában van. Ebben egyetért velem több mint 40 térségi település polgármestere, a régió meghatározó gazdasági és a kulturális életének szereplői. Zemplénben születtem, itt jártam iskolába, sok szál köt a térséghez. Jól tudom: ezeknek a céloknak a megvalósításához korábban nagyon sok feltétel hiányzott, a program célja pedig éppen az, hogy pótoljuk a hiányokat, és a fejlesztésekkel új minőséget hozzunk létre. A közút-, a kerékpárút- és a dűlőúthálózat fejlesztésével javítjuk a térség természeti, kulturális és borászati kincseinek megközelíthetőségét. A minőségi szálláshelyek bővítésével lehetőséget teremtünk arra, hogy a látogatók több napot töltsenek nálunk, amelynek során megtekintik azokat a látványosságokat, amelyeket szintén a program fejlesztései hoznak létre. A Tokaji bor köré szervezett gasztronómiai élmények kínálatának bővítése és a Tokaji brand márkaerejének növelése hazai és nemzetközi porondon a koncepció meghatározó eleme. Az összesen csaknem 100 kisebb-nagyobb fejlesztés gazdasági hatása együttesen hosszú távra biztosítja a régió fenntartható fejlődését, munkahelyteremtéssel növeli a térség népességmegtartó erejét, visszafordítja az évtizedek óta tapasztalható elvándorlást, és jobb feltételeket kínál az ott élő lakosság számára. A magyar kormány ezeknek a céloknak a megvalósítása érdekében határozatot hozott 2020 utolsó előtti napján a Tokaj-Zemplén Térség Fejlesztési Program megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi támogatás felhasználásának feltételrendszeréről. Ennek értelmében 2021-ben 55,8 milliárd forintot biztosít a fejlesztések megvalósítására, majd 2022-ben csaknem 63 milliárd, 2023-ban több mint 28 milliárd, 2024-ben pedig 1,5 milliárd forint áll majd rendelkezésre. A program megvalósításától azt várom, hogy a Tokaj-Zemplén térség Magyarország – Budapest és a Balaton után – legjelentősebb turisztikai régiójává váljon.

A legjelentősebb részt az összegből az infrastrukturális beruházások teszik ki, azon belül is – ami régóta várat magára – a 37-es számú főút felújítása. Mire elég az erre fordítható, mintegy 50 milliárd forint? Esetleg alacsonyabb rendű utakra is jut forrás?

Ez az összeg elegendő forrást biztosít Tokaj-Zemplén térség közúthálózata legégetőbb problémáinak megoldódására. A 37-es út felújításának prioritása van a Szerencs–Sátoraljaújhely szakaszon, illetve kiemelt fontosságú a 39-es út Abaújkér–Mezőzombor szakaszának rekonstrukciója. A mellékúthálózat megújítása is szerepel a programban. A közúthálózat átgondolt, jelentős léptékű fejlesztését erősen indokolja, hogy jobban megközelíthetők legyenek a meglévő és a közeljövőben megvalósuló turisztikai látványosságok.

Érezhetően komoly figyelmet fordított a fejlesztést összeállító közösség a kerékpárutak kiépítésére, mi ennek az oka?

A kerékpáros turizmus az egészségturizmus egyik legnépszerűbb ága, amely ugyanakkor rendkívül összetett húzóhatást gyakorol a szolgáltatási szektorra. A biciklikölcsönzés és -javítás mellett a kerékpáros-pihenők működtetése, a vendéglátóhelyek, biciklisszállások és programok munkahelyeket teremtenek. A gazdasági szempontok mellett figyelembe vettük, hogy a meseszép zempléni táj különleges varázsát a legjobban kerékpárral lehet felfedezni, hiszen autóval sem az erdők mélyére, sem a szőlőhegyekbe, se a patakpartok közelébe nem jutunk el. Ezért döntöttünk úgy, hogy a turisztikai vonzerőket közvetlenül növelő intézkedések között kiemelten kezeljük annak a 150 kilométer hosszú körpanoráma-kerékpárútnak a megvalósítását, amely összekapcsolja a Zempléni-hegység természeti és kulturális adottságait és megteremti a kerékpáros összeköttetést Kassával is.

A fejlesztés ugyancsak érdekes eleme egy – ahogyan fogalmaznak – nemzetközi hatású, az országos borászképzésben is szerepet vállaló egyetem létrehozása az egykori sárospataki Comenius Főiskola hagyományaira alapozva. Első olvasatra meredeknek tűnik az ötlet, hogy egy nehéz helyzetben lévő – jelenlegi – campus belátható időn belül országos, pláne nemzetközi szinten jegyzett egyetem legyen, ám időközben többen is, például a hercegkúti születésű – és csakúgy, mint ön – sárospataki öregdiák dr. Stumpf István egykori miniszter, alkotmánybíró is felajánlotta intézményalapító tapasztalatait, kapcsolatrendszerét a University of Tokaj létrehozásához. Meddig tudnak most eljutni ebből a forrásból?

A program keretein belül a campus meglévő épüle­tének felújítására áll rendelkezésre forrás. Az épület feltöltése az egyetemi szintű oktatási rendszernek meg­felelő tudással az arra sza­kavatottak feladata lesz. A University of Tokaj spe­ciális, magas szintű tudást adó, de rövid ciklusú képzést fog megvalósítani, és egyúttal hozzájárul az idegen nyelvi képességek fejlesztéséhez is. A régióban nagy szükség van olyan szakemberekre, akik a külföldről érkező turistákat is tudják fogadni és kiszolgálni.

Több szálloda is épül a tervek szerint a térségben, például Sátoraljaújhelyen és Sárospatakon. Lesz létjogosultságuk ezeknek?

A Tokaji borvidék látogatottsága messze elmarad a lehetőségektől. A prémiumminőségű bor nagy vonzerő, de önmagában nem elegendő ahhoz, hogy a hazai vagy kül­földi látogatók eljöjjenek hozzánk. Ha nem áll rendel­kezésre megfelelő minőségű szálláshely, ahol európai színvo­nalú szolgáltatásokat vehetnek igénybe, kétszer is meggon­dolják, hogy vállalják-e az utazást. A vidéki romantika nem pótolja a turisták által megszokott és megkövetelt kényelmi és higiéniás féltételeket, a kedvesség és a jó szándék nem helyettesíti a nyelvtudást és a turisztikai látványosságok korrekt ismertetését. Meg­győződésem szerint a tervezett szállodáknak már most is lenne létjogosultságuk, ami az építéshez szükséges évek múlásával exponenciálisan növekedni fog. Hazánk harmadik legjelentősebb turisztikai régiója nem valósulhat meg ezek nélkül. A szálláshelyfejlesztés mellett egyébként a minőségi gasztronómiai vendéglátóhelyek kialakítása is elengedhetetlen feltétel.

A Tokaj márkával szemben nagy az elvárás. Ezeknek a boroknak a fogyasztása kifinomult gasztronómiai, vendéglátási körülményeket kíván meg, és rendezett települési környezettel együtt gyakorol kimagasló turisztikai vonzerőt.

A tervezett programok közül több régóta megvalósításra váró elképzelés az önkormányzatok részéről, egy részükhöz talán engedélyes terv is van már. Melyek megvalósítása kezdődhet el a legkorábban?

Valóban, számos projektelem jól elő van készítve, néhány már engedélyes tervekkel is rendelkezik, sőt egyes fejlesztésekre már elkészültek kiviteli tervek is. Mégsem szeretnék jóslásokba bocsátkozni, hiszen a közbeszerzések időigénye, illetve sikeressége, esetleges sikertelensége alapvetően befolyásolhatja a megvalósulások sorrendjét. Én abban bízom, hogy idén nyáron már több jelentős projekthelyszínen megkezdődhet az építkezés és az útfelújítás.

Másfél év múlva – a jelenlegi program végén – mivel lenne elégedett? Milyen állapotban szeretné lezárni ezt a programot?

A programot másfél év múlva nem fogom tudni és nem is lehet lezárni, hiszen a fejlesztés hosszú távra határoz meg célokat, és számos projekt reális kivitelezési időtartama is meghaladja ezt az időtávot. Abban azonban erősen bízok, hogy a Tokajra, Sárospatakra, Sátoraljaújhelyre tervezett nagyobb beruházások munkálatainak megkezdése mellett további csaknem 40 településen látható nyomai lesznek a fejlesztéseknek, amelyek közül jó néhány be is fejeződik. Abban biztos vagyok, hogy ez a nagy léptékű program felkelti az érdeklődést a régió iránt Magyarországon és külföldön is, és ezáltal egyre inkább központi helyre kerül a turisztikai kínálatok térképén.

(A borítóképen: Wáberer György: „A régió jövője a jól átgondolt és hatékonyan működtetett idegenforgalomban, a vendéglátásban, a borászaton nyugvó gasztronómiában van…”)

Forrás: boon.hu