Sárospatak: Útfelújítások 2020-ban is jelentős számban valósul(t)nak meg

Bár az új típusú koronavírus-járvány miatt kialakult veszélyhelyzettel kapcsolatos intézkedések jelentősen korlátozták a közterületi kivitelezési munkálatok végzésére vonatkozó lehetőségeket, az idei évre betervezett sárospataki útfelújítások – kisebb csúszásokkal ugyan, de – rendre elkezdődhettek.

Az évekkel ezelőtt elindult ún. szennyvízderogációs beruházások számos helyi és állami kezelésben lévő utat érintettek, melynek során általában csak a feltárt nyomvonalon lett volna indokolt a burkolat helyreállítása, azonban a kivitelezés során oly mértékben rongálódott meg az adott úttest burkolata, hogy az a teljes pályaszélességben szükségessé tette a burkolatfelújítást.

utfelujitas 02

Ennek eredményeképpen kapott új szegélyköveket, illetve teljes szélességben aszfaltburkolatot idén a József Attila utca, valamint a Németh László utca. Jelenleg szintén ugyanilyen konstrukcióban zajlik a Zrínyi utca, valamint a Bartók Béla utca burkolatfelújítása, és hamarosan kezdődik a Borsi utca burkolatának rekonstrukciója is. Ezen burkolatfelújítások mintegy 71,5 millió Ft beruházási költséggel valósulnak meg.

A József Attila egy részén korábban ún. gyephézagos burkolattal ellátott parkolóállások kerültek kialakításra, amelynek a folytatása idén elkezdődött. Egyelőre az előkészítési munkálatok zajlanak, de terveink szerint a páratlan oldalon, az utca közel teljes hosszában további 19 db parkolóállás kerül kialakításra mintegy 6,9 millió Ft értékben.

A József Attila utcához hasonló parkolási gondokkal szembesültek a lakosok a Carolina óvoda környékén is, így a Zrínyi utca jelenleg zajló felújítási munkálataival párhuzamosan az óvoda Zrínyi utcai oldalában 6,8 millió Ft beruházási költséggel 26 db szilárd burkolatú parkolóállás megépítésére került sor.

Szintén a parkolási nehézségek enyhítését szolgálja a Kossuth utca Attila út – Patika köz közötti belvárosi részének rekonstrukciója, ahol a kedvezőbb terepviszonyok kialakítása mellett 17 db parkolóállás kialakítására kerül sor, melynek költsége 4,1 millió Ft.

A további tervek szerint szilárd burkolatú parkoló kialakítását tervezzük a katolikus temető Martinovics utca felőli oldalán, illetve szilárd burkolatot kap a Comenius utca – Erdélyi János út sarkán lévő kavicsos parkoló is, összesen 50 millió Ft ráfordítással. A fenti munkálatok egy része már megvalósult, illetve jelenleg zajlik, egy másik része kivitelező kiválasztási, illetve szerződéskötési stádiumban van.

A fenti munkálatok mellett további útfelújítási, útépítési munkálatok is zajlanak, hiszen hamarosan befejeződik a Herceg utca teljes rekonstrukciója, melynek során új kerékpárút és járda is kialakításra kerül mintegy 550 millió Ft összegben, valamint szintén a befejezéséhez közeledik a Tengerszemre vezető út- és kerékpárút kialakítása is több mint 380 millió Ft pályázati beruházási összegből.

utfelujitas 03

Mindezekkel párhuzamosan megkezdődött a Kassai utca ivóvízhálózatának rekonstrukciója, melynek eredményeképpen a régi, már rengeteg meghibásodással üzemelő ivóvízhálózat kiváltására kerül sor. Amint ezek a munkálatok befejeződnek, úgy még az idén új burkolatot kap a Kassai utca is, valamint a szegélykövek cseréje is megtörténik. A két kivitelezés értéke meghaladja a 100 millió Ft összeget.

Az útfelújítási munkálatok mellett új arculatot kapott a Rákóczi út egy része is, hiszen a Református Egyház által végzett felújítások során megújult az Iskolakert, valamint a Mudrány épülete és környezete is, az önkormányzat pedig egy pályázati lehetőséget kihasználva 4,5 millió Ft ráfordításával felújította a Táncsics utca sarkán lévő I. világháborús emlékművet, illetve új díszburkolatot kapott az Iskolakert Rákóczi út felőli kijárata előtti közterület is 10 millió Ft beruházási összeggel.

Az idei útfelújításoknak ezek a látványosabb részei, azonban a háttérben megkezdődtek további felújítások előkészítései is. Jelenleg elbírálás alatt van a Mikes Kelemen utca, Pálóczi utca, Damjanich János utca, Hajnóczy József utca, Hollay János utca, Kövy Sándor utca, valamint a Szent József utca egy szakaszának felújítására irányuló pályázatunk, melynek pozitív elbírálása esetén 52 millió Ft felújítási összegből valósulhatnak meg majd a fejlesztések várhatóan 2021-ben.

Polgármesteri Hivatal Műszaki és Kommunális Iroda összeállítása alapján

Forrás: sarospatak.hu