Megjött a 2022-es adócsomag, kivételezettek egy köre juthat előnyökhöz

adocsomagborito

Varga Mihály pénzügyminiszter egy héttel a 2022-es költségvetésről szóló törvényjavaslat benyújtása után a jövőre várható új adótervekről szóló törvénytervezetet is beterjesztette a parlamentnek. A kormány egyébként emellett további 19 törvénymódosítást nyújtott be kedden késő este. A 114 oldalas adócsomagban találhatunk olyan elemeket, amelyek érdekes adóváltozásokat jeleznek előre, ezek nagy része bizonyos csoportokat célzottan hoz előnyösebb helyzetbe. Ilyen a kriptodevizákban kereskedő befektetők, a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványoknak támogatást nyújtó szereplők, az érintett alapítványok, valamint a mostanában egyre divatosabb kockázati tőkealap-kezelők.

Valóságos törvényjavaslat-dömping valósult meg kedd este, a kormány, illetve a kormánypárt képviselői 20 törvényjavaslatot terjesztettek a Ház elé, ezek egyik a T/16108. számú törvényjavaslat az egyes adótörvények módosításáról, amely a kormány jövő évi adómódosítási terveit foglalja össze. Ennek lényegét a pénzügyminiszter már összefoglalta egy keddi videóban, mi most a többi változást is bemutatjuk.

A költségvetés tervezetéből, valamint a korábbi kormánydöntések (és parlamenti szavazások) alapján már tudtuk, hogy jövőre

Személyi jövedelemadó

A javaslat ezen a téren egyszerűsíti az egyéni vállalkozók átalányadózásának szabályait. Az adózási módválasztására jogosító bevételi határ meghatározásához a rendszeres valorizálást biztosító, az éves minimálbér változását követő szabály kerül bevezetésre, egyszerűsödik a jövedelem megállapításához szükséges átalányköltség-hányadok rendszere és mentesül a személyi jövedelemadó alól az éves minimálbér felét el nem érő átalányban meghatározott jövedelem.

A javaslat új adózási szabályokat állapít meg a kriptoeszközzel végrehajtott ügyletből származó jövedelem adókötelezettségére. Erről részletesen külön cikkünkben fogunk beszámolni.

A javaslat egyúttal egyszerűsíti a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményének érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozattételi kötelezettséget. Ennek értelmében nem kell évente új nyilatkozatot tenni a munkáltató, a rendszeres jövedelmet juttató kifizető részére olyan adat tekintetében, ami már bizonyosan nem változhat. Ilyen eset, ha a gyermekek már felnőttek, vagy az édesanya már legalább 12 éve jogosult a gyermekek után családi pótlékra. A módosításhoz átmeneti rendelkezéskapcsolódik, amely szerint, ha a kedvezményre jogosult édesanya 2021-ben tett nyilatkozatot és megfelel a feltételeknek, 2022-ben nem kell újra nyilatkoznia.

Szociális hozzájárulási adó, szakképzési hozzájárulás

2022. július 1-jétől fél százalékponttal 15,5 százalékról 15 százalékra csökken a szociális hozzájárulási adó mértéke. Ezzel párhuzamosan a kormány kivezeti a szakképzési hozzájárulást.

Társasági adó

A társasági adóban átültetésre kerül az adóelkerülés elleni intézkedéseket tartalmazó EU Direktívának az úgynevezett fordított hibrid vállalkozásokra vonatkozó része. Ezzel teljessé válik az irányelv implementációja.

A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokra vonatkozóan is új tao-szabályok jönnek. Ennek értelmében a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány részére az adóévben alapítói vagy csatlakozói vagyonrendelés keretében, továbbá a közhasznú tevékenysége támogatására visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értékének, térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értékének 20 százaléka – alapítói vagy csatlakozói vagyonrendelés esetén 40 százaléka – csökkenti az adóalapot legfeljebb az adózási előtti eredmény összegéig.

Az adóalap akkor csökkenthető, ha az adózó rendelkezik a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány által az adóalap megállapítása céljából kiállított igazolással, amely tartalmazza a kiállító és az adózó megnevezését, székhelyét, adószámát, a támogatás, juttatás összegét, célját.

Az új típusú alapítványokra vonatkozó új szabály, hogy ezek a szervezetek mentesülnek a társasági adó alól az adóalapja olyan része után, amelyet céljainak, közfeladatának, közérdekű tevékenységének megvalósítását szolgáló tevékenysége révén szerzett bevétele – így különösen az alapító által rendelt, az alapítványhoz csatlakozók által juttatott, valamint az egyéb forrásból származó vagyon átvételéből, kezeléséből, hasznainak szedéséből származó bevétele – képvisel az összes bevételén belül.

Az alapítványok jövőbeni működését még két további lépéssel könnyíti meg adóoldalról a kormányzati javaslat:

  • A javaslat szerint a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány részére történő vagyonjuttatással, támogatással nem kell megnövelni az energiaellátók jövedelemadó alapját.
  • Emellett az Illetékekről szóló törvény módosítása révén az alapítvány továbbá a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló törvény szerinti alapítvány teljes személyes illetékmentességben részesül.

Ágazati különadók

A javaslat bevezeti a veszteségelhatárolás intézményét az energiaellátók jövedelemadójába is. A részletes szabály úgy szól, hogy "amennyiben az érintett cégek adóalapja bármely adóévben negatív, ezzel az összeggel az adózó a következő öt adóévben döntése szerinti megosztásban csökkentheti a pozitív adóalapot, feltéve, hogy a negatív adóalap a rendeltetésszerű joggyakorlás elvének betartásával keletkezett. A korábbi adóévek negatív adóalapja legfeljebb a felhasználása (az adózás előtti eredmény csökkentéseként történő elszámolása) nélkül számított adóévi adóalap 50 százalékáig számolható el az adózás előtti eredmény csökkentéseként". 

Megszűnik a kockázati tőkealap-kezelők és a tőzsdék adókötelezettsége a pénzügyi szervezetek különadójában.

Áfa

A javaslat a jogharmonizációs céllal megteremti a pénzforgalmi szolgáltatók nyilvántartási ésadatszolgáltatási kötelezettségét. A határon átnyúló elektronikus kereskedelem dinamikus növekedése és a 2021. július 1-jétől hatályba lépő, az elektronikus kereskedelemre vonatkozó új áfa szabályok ugyanis szükségessé teszik egy új ellenőrzési eszköz bevezetését. Az elektronikus kereskedelem során a nem adóalany részére történő, határon átnyúló értékesítés esetében az értékesítő a letelepedésétől eltérő tagállamban az adófizetési kötelezettségének egy olyan rendszer segítségével tehet eleget, mely nem igényel regisztrációt ezen tagállamban. Ezek a szabályok egyszerűsítést jelentenek a vállalkozások számára, ugyanakkor ellenőrzési szempontból nehezebb helyzetet eredményeznek az adóhatóságoknak. A javaslat célja, hogy a határon átnyúló fizetésekről rendelkezésre álló pénzforgalmi adatok továbbításával eszközt biztosítson az adóhatóságok számára a határon átnyúló e-kereskedelmi ügyletek utáni áfa fizetési kötelezettség teljesítésének ellenőrzéséhez.

Ez a gyakorlatban a magas magyar áfát "kikerülő", és magyar cégek Szlovákiában vagy más alacsonyabb áfakulccsal rendelkező országában létrehozott külföldi webshopjainak gyakorlatának megakadályozását célozza. A NAV ugyanis ezzel az új eszközzel hozzájuthat a külföldi webshop magyar magánszemélyeknek értékesített összegeihez a bankoktól, ezeket összesíti és a hatályos szabályok alapján számonkérheti a webshop üzemeltetőjén, ha a nettó értékesítése meghalad egy bizonyos értékhatárt.

Hasonlóan egyszerűsödik a 150 EUR alatti import küldemények utáni áfa megfizetése is.

Egyéb tételek

Mentesülnek az idegenforgalmi adó megfizetése alól az egészségügyi szolgálati jogviszony szerint dolgozók, amennyiben közszolgálati kötelezettsüket teljesítik.

Az adózónak – személyétől függetlenül – a cégautóadót és a belföldi gépjárművek adóját kerekítés nélkül forintban kell megfizetnie. Az átmeneti rendelkezés alapján a gépjárműadó tekintetében a kerekítést megszüntető rendelkezést a 2022. január 1-jén induló eljárásokban is alkalmazni kell.

Címlapkép forrása: MTI/Bruzák Noémi

Forrás: portfolio.hu