Kiadvány mutatja be a a Sárospataki Wass Albert Kör (SWAK) tevékenységét

swak 02

A napokban készült el az a kiadvány, mely a Sárospataki Wass Albert Kör (SWAK) történetét, céljait és a tevékenységét mutatja be röviden. A borító nélkül 28 A5-ös oldalt tartalmazó, színes, több mint 40 darab fényképpel illusztrált füzet a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával készült az egyesület ötéves évfordulója alkalmából. Az egyesületet ugyanis 2015-ben vette nyilvántartásba a Miskolci Törvényszék.

Az öt év alatt számos rendezvényt, megemlékezést és avatást tartott a Kör és számos vendég járt Sárospatakon a SWAK meghívására, például dr. Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke, vagy dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter. Ezen eseményekről, a pályázati támogatásból megvalósult programokról (emléktábla állítása a Gulágra hurcolt sárospataki áldozatok tiszteletére, új síremlék állítása Becker András 1919-es mártír, a vörös terror helyi áldozata emlékére, Wass Albert nyomában tett látogatás Erdélyben, Wass Albert emlékest és könyvbemutató Sárospatakon, Deseő László, Sárospatak mártír vezérőrnagya családi sírhelyének felújítása, országzászló állítása a trianoni békediktátum aláírásának 100. évfordulóján stb.) fényképes beszámolók találhatóak az ingyenes jubileumi kiadványban. A füzetben helyet kapott még Wass Albert verse (Hontalanság hitvallása), és a Wass-család több elismerő levele is.

Az egyesület kiadásában megjelent füzet nyomdai előkészítését Laczó Éva, a sokszorosítását a sárospataki Rapid Dekor és Nyomda végezte.

A 200 példányban készült kiadvány nem kerül árusításra, azt elsősorban tagjaink, együttműködő partnereink és rendezvényeink vendégei vehetik kézbe, továbbá intézmények és szervezetek részére juttatunk belőle.

Sárospataki Wass Albert Kör Elnöksége

Forrás: sarospatak.hu