Vissza a főoldalra


Zemplén index - Az első zempléni online újság
 
Természeti adottságok

Domborzat

Zemplén régió területe az Északi-középhegység és az Alföld nagytájakhoz tartozik. A Zempléni hegység egységes tömbjét hegylábfelszíni dombságok övezik: a Szerencsi dombság, a Hegyközben az un. Vitányi rögök és az un. Abaúji-Hegyalja. (1.4. sz. ábra)

A Hernád völgyének keleti oldala mezőgazdasági terület, ahol a szántóföldi növénytermesztés alakítja a táj képét. Harangod a Taktaközből kiemelkedve szintén alapvetően síkvidéki terület szántóföldi növénytermesztéssel. A Bodrogköz területére a mezőgazdasági művelésű részek, valamint a rétek, legelők, ártéri erdők egyaránt jellemzőek.

Tokaj-Hegyalja a Zempléni-hegység délkeleti peremén sajátos kultúrtáj képét mutatja hegyoldalakra visszatörekvő szőlőültetvényével.


Éghajlat

A régiót alkotó kistájakat felszíni tagoltsága miatt a térség éghajlata nagyon változatos. Az évi napfénytartalom 1850-1900 óta, az évi középhőmérséklet a hegység északi részén 6-7 oC, a védett déli oldalakon, a sík területeken eléri a 10 oC-t. Az évi csapadék a hegyekben 650 mm feletti, míg a sík tájakon 600 mm alatti. A kedvező időjárási adottságok, mint a vízparti üdülést, strandolást, mint a téli sportokat vonzóvá teszik. Sífelvonók működnek a sátoraljaújhelyi Sátor hegyen és a tokaji Kopasz hegyen, László-tanya környékén - mint az ország legészakibb területe - a Nagy-Milic 896 m magas csúcsával már a Kárpátok éghajlatát mintázza.


Víz

A térség forrásokban és felszíni vízfolyásokban gazdag, de a folyók és patakok vízhozama egyenetlen. A térségben a Tisza, Bodrog és Hernád folyók alkalmas terepei a vízi turizmusnak, vízparti üdülésnek, de a Zempléni-hegység csillámló patakjai kitűnő és még tiszta vízforrásai lehetnek a természetjáróknak, kerékpárral, lóval túrázóknak.

A termálfürdőzés lehetőségét a hegység lábánál előtörő langyos és melegvízforrások képezik, melyek gyógyhatásúnak is. Igy Kéked, Erdőbénye-fürdő és a legfrekventáltabb Sárospatak-Végardó említhető, mint ahol a turizmus ezen ága jelenleg is működik.

Sajátos idegenforgalmi látványosság a Sárospatak mellett a Megyer-hegyi tengerszem, mely a malomkőbányászatnak köszönheti létét.


Tájképminőség

A tájképminőség, mint rekreációs erőforrás, már a feudalizmus korában is egyfajta település- és gazdaságfejlesztő tényezőként hatott. A térség fontos objektívumai (várak, templomok, kastélyok stb.) helyválasztásánál a szép földrajzi környezetnek is nagy szerepe volt.

A Zemplén régió e tekintetben is számos értékkel rendelkezik kinek-kinek érdeklődése és szépérzéke szerint.


Ásványvagyon

A Zempléni-hegységben Telkibányán aranyat bányásztak, de a Miskolci Bányakapitányság Füzér térségében ma is működő (külföldi) kutatásokra adott ki engedélyt.

A nemesfém ásványi nyersanyagok: kaolin, bentonit, zeolit, perlit stb. a hegyaljai szőlőtermelő vidéken és a Hegyközben koncentrálódtak. (Mád, Erdőbénye, Pálháza.)

Az agyag, kavics és homokbányászat a Hernád völgyére illetve a Bodrogközre koncentrálódik.


Növény- és állatvilág

A Zemplén régió területéhez képest igen jelentős védett természeti értékekkel, területekkel rendelkezik, az alábbi táblázatok szerint.

Zemplén régió országos jelentőségű védett területei

Név

Terület
(ha)

Fokozottan
védett (ha)

Természetvédelmi
kezelő szerv

Bodrogkisfalud-Szegi Várhegy TT

2

 

Bükki Nemzeti Park

Erdőbényei fás legelő TT

196

 

Bükki Nemzeti Park

Fűzéradvány park TvT

140

 

Bükki Nemzeti Park

Megyaszói tatárjános TvT

35

 

Bükki Nemzeti Park

Tállyai Patócs-helgy TvT

3

 

Bükki Nemzeti Park

Tokaj-Bodrogzug TK

4.578

724

Bükki Nemzeti Park

Zempléni TK

26.496

2395

Bükki Nemzeti Park

Összesen:

31.450

3119

 

TK = tájvédelmi körzet
TvT = tájvédelmi terület
TT = természetvédelmi terület

A Zemplén régióban található helyi jelentőségű védett területek.

Név

Terület (ha)

Abaújkéri nyárfa

 

Boldkogkőalfalusi kőtenger

5

Boldogkőváraljai kastélypark

6

Golopi kastálypark

6

Kékedi Melczer kastély parkja

2

Kékedi Továbbképző Intézet parkja

2

Lepkék

 

Megyaszói és monoki opálváltozatok

6

Pácini kastélypark

12

Sárospataki iskolakert

8

Sárospatak Megyer-hegyi tengerszem

1

Sárospataki Vár kertje

7

Sátoraljaújhelyi Diána-fák

 

Sátoraljaújhelyi Három Honvéd fák

 

Sátoraljaújhelyi Mária fa

 

Sátoraljaújhelyi Sátor hegy törésvonala

 

Simai tölgyfa

 

Széphalom Kazinczy Múzeum parkja

5

Taktabáji kastélypark

4

Tarcali Takta holtágak

159

Tisza-ártér (Tiszakarád-Tiszacsermely)

 

A felsorolásból kiemelkedik a Zempléni hegység területén mintegy harmincezer hektáron található Zempléni Tájvédelmi Körzet, valamint a Tokaj-Bodrogzug TK. hegyvidéki része, azaz a Nagykopasz-hegy. Állatvilága rendkívül gazdag, igazi hegyvidéki fauna. A hegység területén a táj kiemelkedő része a Füzéri várhegy oszlopos kifejlődésű vulkáni képződménye, illetve a Kemence-patak és vízgyűjtő területe.

A Tisza-ártér természetvédelmi terület Tiszakarád és Tiszacsermely területén, valamint a Bodrog-Tisza összefolyásnál található Tokaj-Bodrogzug Tájvédelmi Körzet a tipikus felső-tiszai táj képét mutatja. A Tisza valamikori mederjárása által hátrahagyott morotvák, tavak, nagy kiterjedésű láp és mocsárrétek, bokorfüzesek és a folyókat kísérő galériaerdők jellemzik e tájat.

Copyright: InterNetKer Kft. 1999 - 2001