Zempléni Vállalkozási Övezet  expbul3a.gif (272 bytes)  Zemplén Enterprise Zone

graph_2.gif (77574 bytes)

A vállalkozási övezet feldolgozóiparában az élelmiszeripar, a kohászati termékek gyártása és megmunkálása, a konfekcióipar, valamint a porcelán (kerámia) gyártás a meghatározó.
In the processing/manufacturing industry of the Enterprise Zone the dominant role is played by the food indrustry the manufacturing of metallurgical products, the garment trade and porcelain (ceramics) manufacturing.

Vissza  expbul3a.gif (272 bytes)  Back