Vissza a főoldalra


Zemplén index - Az első zempléni online újság
 
gazdaság
természet
turisztika
intézmények
szervezetek
médiák
történelem
kultúra
oktatás
gyermekek
Vendéglátás
Zemplén térképe
Civil szervezetek a Zemplénben

Városvédő és Szépítő Egyesület
3980 Sátoraljaújhely, Dózsa György u. 2.

A sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesület részéről az alábbiakban tájékoztatjuk az egyesület munkájáról és tevékenységéről.

Az egyesület 1987-ben alakult. Célunk volt, hogy egyesületbe tömörítsük mindazokat, akik készek önzetlenül tevékenykedni, segíteni az építészeti és környezeti, természeti értékeink megőrzését, korszerű, esztétikus fejlesztését, ápolni a lakóhely hagyományait, erősíteni a lakosság szeretetét a szülőhelyéhez, otthont adó környezetünkhöz Sátoraljaújhely városban.


A következő eredményeket értük  el:

 • A Magyar Kálvária felújítását, ahol sokat segített minden iskola, intézmény, valamint a város lakossága. Egy-egy vállalat egy stáció helyreállítását vállalta. Az adományokból 100.000,- forint gyűlt össze. A vállalást sikerült a fáradozások és nehézségek ellenére is teljesíteni. A zarándokhely István király napjára 1990. Augusztus 20-ra felszentelésre kerülhetett. Az ünnepségre közel három ezer ember zarándokolt el. A műemlék együttes 16 stációból áll, az országzászlóból és az István király kápolnából, ami erőt sugárzó román hatású építmény. A Kálváriával kapcsolatos jövőbeni tervek a stációkra a címerek, feliratok elkészítése. Fontos a Magyar Kálvária utikalauzokba történő részletes ismertetése, hogy az országban egyedülálló zarándokhely minden ismeretlen látogató számára biztos kalauzol szolgáljon.
 • A városi köztemetőben lévő Hősök Temetőjének területe 9156 m2 mely rendezésre szorul. A temető ezen részében 1540 különböző nemzetiségű katona alussza örök álmát. Az egyesület társadalmi összefogással a sírokat rendbe hozta.
  A temető köré elősövény kerítés került örökzöld díszcserjével. Helyreállításra került a temető főkapuja is, amely visszanyerte eredeti állapotát. A hősi halált halt fiatalok emléke tovább él a város polgárainak a szívében. Igyekszenek az emléküket továbbra is kegyelettel megőrizni.
 • Az egyesület 1990-ben az “ Édes anyanyelvünk verseny” alkalmával Kazinczy Ferenc emléktáblát állított a Városi Tanács falánál. 1991. márciusában II. Rákóczi Ferenc születésnapjának tiszteletére avattak emléktáblát.
 • Ebben az évben került még felavatásra Szepsy Laczkó Máté az aszú bor készítőjének táblája. 1992-ben a Karsai testvérek részére helyeztek el emléktáblát.

Az egyesület az elmúlt öt év alatt számtalan rendezvényt tartott, amelyek évről évre visszatérők.

Ezek a következők:

 • Január 22. A Magyar Kultúra napjának megtartása
 • Március 23. II. Rákóczi Ferenc születésének évfordulója alkalmából
  megemlékezés, koszorú elhelyezése
 • Madarak és fák napjának megtartása
 • Április 16. Megemlékezés a Műemléki Világnapról
 • Április 18. Földnap /környezetvédelmi világnap/ megszervezése
 • Gyermeknapi megemlékezés
 • Augusztus 20-án Szent István király ünnepség megtartása, szentmise
  celebrálása a Magyar Kálváriánál
 • Októberben: Kazinczy Ferenc születésének évfordulójára
 • Megemlékezés, koszorúzás
  Szepsy Laczkó Máté emléktáblánál ünnepség és koszorú elhelyezése
 • Hősökről való megemlékezés a város katonatemetőjében

Egyesületünk kapcsolata a városban működő pártokkal, egyesületekkel jó. A Megyei Önkormányzattal, a Város és Faluvédő Szövetség Országos választmányával, Európa kisvárosok és Falvak Szövetségével is jó kapcsolat alakult ki.

 • Jövőbeni feladatok között kell megemlíteni a “Zemplén Vármegye” önállóságáért folytatott törekvéseket, hiszen Sátoraljaújhely közel 200 évig volt Zemplén vármegye központja. A városban adottak az intézmények, épületek.
 • Korszerű vasúti közlekedést akarunk a Zemplénieknek Szerencs és Sátoraljaújhely között.
 • Szeretnénk felkutatni, megőrízni városunk sajátosságait, hagyományait.
 • Enyhíteni kívánjuk a foglalkoztatási gondokat új üzemek létesítésével.
 • Kereskedelmi és idegenforgalmi rangunk visszaállítását. A vállalkozások élénkítését.
 • Hosszú távú programot kívánunk kidolgozni e gyönyörű természeti környezetben lévő, nagy történelmi múltú város fejlődéséért.
 • Életadó környezetünk aktív védelmét polgárainak egészségének megőrzése érdekében.

Az egyesületünk 5 éve működik városunkban, mint bejegyzett civil társadalmi egyesület és ennek ellenére sokan nem ismerik munkánkat, tevékenységünket.

Azokat, akik a városért tenni akarnak az egyesületen belül, szeretettel fogadjuk.
Éves tagdíjunk 500,-Ft a felnőtteknek, nyugdíjasoknak és diákoknak 300,-Ft.

Egyesületünk a Dózsa György út 2. számú épületben működik, fogadónapjaink kedd, csütörtök 8.00 – 12.00 óra között.

Copyright: InterNetKer Kft. 1999.   Web design: Nagy Zoltán