Vissza a főoldalra


Zemplén index - Az első zempléni online újság
 
gazdaság
természet
turisztika
intézmények
szervezetek
médiák
történelem
kultúra
oktatás
gyermekek
Vendéglátás
Zemplén térképe
Civil szervezetek a Zemplénben

Kazinczy Ferenc Társaság
3980 Sátoraljaújhely, Dózsa György u. 11. / Pf. 40.

Tisztségviselők:

Fehér József a Társaság elnöke
Juhász Istvánné a Társaság titkára
Dr. Bencsik János alelnök
Bojtor István alelnök
Panyuscsik Jánosné jegyző
Kissné Nagy Zsuzsanna pénztáros

Az elnökség további tagjai:

Dr. Csorba Csaba, Dr. Hőgye István, Kardos Sándor, Kiss Attila, Dr. Kováts Dániel, Lavotha Géza, Pozbai Dezsőné, Kiss Endre József.

Elérhetők a társaság székhelyén.


1985-ben alakult közművelődési és irodalmi egyesület. Székhelye Sátoraljaújhely. Működési területe a történelmi Zemplén és Abaúj megyékre terjed. Tevékenysége hármas célú:

  1. A Kazinczy-kultusz ápolása, emlékhelyeinek gondozása, Kazinczy Ferenc életművének feltárása és ismertetése
  2. Az egykori abaúji és zempléni területeken a népi hagyományok kutatása, ismertetése és ápolása, a terület irodalmi és történelmi emlékhelyeinek gondozása
  3. A közműveltség, főként a szép magyar beszéd terjesztése.

Emléküléseket, előadásokat, kiállításokat rendez, pályázatokat hirdet, jutalmakat tűz ki, emlékérmet, díjakat alapít, véleményt nyilvánít, javaslatokat tesz közérdekű művelődési kérdésekben, szorgalmazza történetei becsű tárgyak, dokumentumok gyűjtését; “Széphalom” címmel évkönyvet ad ki, “Kazinczy Könyvtár” címmel sorozatban teszi közzé névadója és kortársai elfeledett műveit; emléktáblát, emlékjelek állítását kezdeményezi; támogatja helyi művelődő közösségek, olvasókörök alakulását és működését. Évente kétszer “Hírlevél” című tájékoztatót ad ki.

Copyright: InterNetKer Kft. 1999.   Web design: Nagy Zoltán